Aiz Vasaveres Mežtaka vēl īsu brīdi izlokās pa Kurtnas aizsargājamo ainavu apvidu, apjož kūdrā izstrādātu purvu masīvu, šķērso Oru pilsētu un, apmetusi loku apkārt Vokas upes ielejai, nonāk pie Baltijas jūras, kur pagriežas uz rietumiem. Šeit, Somu līča krastā, paceļas t. s. Ziemeļigaunijas glints – stāva, klinšaina un ar mežu apaugusi kāple, kas ar īsākiem vai garākiem pārtraukumiem stiepjas līdz Tallinai un tālāk līdz Rietumigaunijas salām. Mežtaka iet pa glinta augšpusi, nolaizdamās upju ielejās. Toilas-Oru parkā tā šķērso dziļo un plašo Pihajegi (Pühajõgi) ieleju un nonāk Toilā – populārā piekrastes kūrortā.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 25 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Alutaguses Sporta un atpūtas centrs.

Finišs: Toilas SPA viesnīca

Maršruta gaita: Vasavere – Oru – Voka – Toilas parks – Toila

Ceļa segums: Meža ceļi un takas, parka un izpļautas takas, grants ceļi, apdzīvotās vietās – asfalts

Grūtības pakāpe: Vidēja

Bīstamas vietas: Esiet uzmanīgi, šķērsojot Tallinas–Narvas autoceļu (Nr. 1) un ejot gar autoceļu malām! Netuvojieties stāvajam un klinšainajam jūras krastam, jo tas var nobrukt!

Der zināt! Vokas upes gravas nogāzes var būt slidenas.

Alternatīvas: Vokas ciemā, ejot pa Pargi ielu, maršrutu var saīsināt par ~ 3 km.

Vairāk informācijas