“Via Hanseatica Plus” finansē Igaunijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020. gadam. Projekta aktivitātes ir vērstas uz tūrisma maršruta paplašināšanu, lai iekļautu Rakveri un Vīlandi Igaunijā, Viborgu un Pleskavu Krievijā, kas veido tā dēvētos “Via Hanseatica Plus” reģionus.

 

 

Programma

Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam Igaunijas–Krievijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam mērķis ir veicināt pārrobežu sadarbību starp Igaunijas Republiku un Krievijas Federāciju, lai veicinātu sociālekonomisko attīstību šo valstu pierobežas reģionos. Projekta pieteikums tika iesniegts 2017. gada maijā, un finansēšanas līgums starp vadošo partneri un Igaunijas Republikas Finanšu ministriju tika parakstīts 2019. gada 1. aprīlī.

 

via hanseatica plus kick off meeting tartu

 

Projekta partneri

Maršruta “Via Hanseatica Plus” attīstīšanā piedalās daudzas Igaunijas, Krievijas un Latvijas organizācijas. Vadošais partneris un koordinators ir Tartu apgabala tūrisma organizācija. Projekta partneri ir Virumā muzeju fonds, Ida-Viru Uzņēmējdarbības Centrs, Ļeņingradas apgabala informācijas un tūrisma centrs, Vīborgas pašvaldība, Pleskavas pilsētas administrācija, kultūras departaments, Gačinas pilsētas Kultūras un tūrisma komiteja, Valsts aģentūra “Mineral”. Asociētie partneri – Ziemeļigaunijas tūrisma organizācija, Pleskavas apgabala kultūras komiteja, Ļeņingradas apgabala tūrisma komiteja, Vidzemes plānošanas reģions, Sanktpēterburgas dabas un vides aizsardzības komiteja, Vidzemes tūrisma asociācija.

 

Galvenās aktivitātes

Mārketings: pilnveidots VH sociālo mediju mārketings, kampaņas, saistošu reklāmas materiālu veidošana, iepazīšanās braucieni ceļojumu aģentūru un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem, izzinot VH reģionus, savstarpējā mijiedarbība mārketinga pasākumos;
Sadarbības tīkls: VH uzņēmēju un citu ieinteresēto personu (ieskaitot tūrisma nozari) sadarbības tīkla stiprināšana;
Ilgstpējas nodrošināšana: vietējie un kopējie (starptautiskie) treniņi un mācību braucieni, lai uzlabotu pakalpojumu kvalitāti un daudzveidību VH reģionos;
VH tematisko piedāvājumu uzlabošana, lai apmierinātu dažādu ceļotāju intereses (daba un piedzīvojumi, kultūra, ģimene, vietējs ēdiens).

 

Projekta budžets

Projekta budžets ir 510 068 eiro, no tiem 10% ir partneru līdzfinansējums. Programmas līdzfinansējums ir 459 061.2 eiro.

 

Kontaktinformācija

Sille Talvet-Unt, projekta un finanšu vadība, sille@gravitas.ee

Annika Ojasaar, projekta koordinatore Igaunijā, mārketinga vadītāja, Tartu apgabala Tūrisma organziācijas pārstāve, annika.ojasaar@visittartu.com

Olga Iakimenko, projekta koordinatore Krievijā, Derīgo izrakteņu Valsts aģentūras “Mineral” pārstāve, olga.iakimenko@yandex.ru

Vivian Lepa, projekta koordinatore Virumā muzeju fondā, vivian@svm.ee

Kristina Ernits, projekta koordinatore Ida-Viru Uzņēmējdarbības Centrā, kristina.ernits@ivek.ee

Amira Amirova, projekta koordinatore Ļeņingradas apgabala Tūrisma informācijas centrā, lentravel_cbc@mail.ru

Petr Fomin, projekta koordinators Viborgas pašvaldībā, petr.fomin@mail.ru

Kristina Kobyz, Pleskavas pilsētas administrācijas Starpvalstu sadarbības un tūrisma komitejas pārstāve, pskovcbc@mail.ru

Yulia Khelde, Gatčinas pašvaldības rajona kultūras un tūrisma sakaru komitejas pārstāve, j.helde@yandex.ru

 

Vairāk informācijas var  iegūt angļu valodā:

The Programme website

The DG REGIO webpage – from 1 Jan 2020

Webpage of the Ministry of Economic Development of the Russian Federation

Webpage of the Ministry of Finance of Estonia

Progress during 1st period

 

Projekta jaunumi

Lasīt vairāk ŠEIT.

Par publikācijas saturu atbild Tartu apgabala Tūrisma organizācija. Ietvertā informācija neatspoguļo programmas vadošās iestādes, programmas dalībvalstu un Eiropas Savienības viedokli.