Gandrīz pusi no maršruta posma Mežtaka iet pa taisnajiem Peipusa ezera (Peipsi järv) zemienes polderu ceļiem. Polderi veidoti, lai apkaimes zemes pasargātu no applūšanas pavasara palos. Līdzenās polderu pļavas izmanto lauksaimniecībā un lopu ganīšanā. Posmā no Nahas (Naha) līdz Mehikormai Mežtaka iet gar Repinas (Räpina)–Mehikormas autoceļa malu. Pie Mehikormas bākas vērojamas skaistas Lemmijerva (Lämmijärv) ezera ainavas. Šis ezers ir sašaurinājums starp Pleskavas (Pihkva) un Peipusa ezeriem. Otrpus Lemmijervam (1,7 km) ir redzama Krievija.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 23 km

Ilgums: 7 – 9 h

Starts: Ristipalo pie Igaunijas valsts mežu (RMK) biroja

Finišs: Mehikoorma ciema centrs

Maršruta gaita: Ristipalo – Raigla – Naha – Mēksi (Meeksi) – Mehikorma

Ceļa segums: Apmēram ½ – asfalts, pārējais grantēti vai zemes ceļi (polderos)

Grūtības pakāpe: Viegla

Bīstamas vietas: Ejot gar autoceļa malu, esiet uzmanīgi!

Der zināt! Polderu pļavās uz ceļa var būt gara zāle, tādēļ rīta rasas un lietainā laikā kājas paliks slapjas. Veikali ir tikai Repinā un Mehikormā. Mehikormā ir jāpapildina pārtikas krājumi, jo nākamais veikals ir Kavastu ciemā pēc divu dienu ilga gājiena.

Vairāk informācijas