Pametusi Api, Mežtaka pirmos kilometrus vijas pa paugurainām lauksaimniecības zemju ainavām, tad atkal ieskrien lielā mežu masīvā, ko pārtrauc tikai daudzo ezeriņu un ezeru zilie spoguļi. Aiz Peļļiem Mežtaka sakrīt ar Peļļu taku, šķērso Latvijas/Igaunijas robežu un 2 km izvijas gar Smilšāja, Sūnekļa un Ilgāja ezera krastiem Igaunijas pusē, ko sauc par Paganamā (tulkojumā – Velna zeme). Šeit tā nolaižas t. s. Kornetu-Peļļu subglaciālajā iegultnē, kas ir viena no iespaidīgākajām Latvijas gravām. Pie Ilgāja Mežtaka atkal atgriežas Latvijā un pa izteikti paugurainu apvidu aizved līdz Drusku pilskalnam, kas sasniedzams, kāpjot pa stāvu taku. Kornetos Mežtaka atkal „nolaižas” lejā. No Kornetu centra līdz Latvijas/Igaunijas robežai ir nepilni 3 km. Pa ceļam vērojamas skaistas ainavas Lielā un Mazā Baltiņa krastos. Posms atrodas aizsargājamo ainavu apvidū „Veclaicene”.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 25 km

Ilgums: 8 – 10 h

Starts: Ape

Finišs: Korneti vai Latvijas/Igaunijas robeža. No robežas tuvākais sabiedriskais transports ir Kornetos (2,6 km).

Maršruta gaita: Ape – Dauškāni – Peļļi – Paganamaa (Igaunijā) – Renci – Druskas – Korneti – Latvijas/Igaunijas robeža

Ceļa segums: Ceļi ar grants segumu, meža takas, dabas takas, koka kāpnes, Apē un Kornetos – asfalts

Grūtības pakāpe: Grūts, ja maršrutu veic vienā dienā

Bīstamas vietas: Gravu un pauguru nogāzes mitrā laikā var būt slidenas.

Der zināt! Maršruts šķērso Latvijas/Igaunijas robežu (2 km ved pa Igauniju), tādēļ līdzi jābūt personu apliecinošiem dokumentiem. Veikali ir tikai Apē un Kornetos. No Apes līdz Igaunijas robežai un tālāk līdz Hānjai (2–3 dienu gājiens) nav ēdināšanas vietu.

Alternatīvas. Posmu var veikt divās dienās, paliekot kādā no naktsmītnēm tā vidusdaļā.

Vairāk informācijas