Pirmie 6 Mežtakas kilometri ved gar ceļa P44 malu, līdz nogriežas uz ziemeļiem – uz Ādama–Apes ceļa. 4 km pirms Rīgas–Pleskavas autoceļa (A2) Mežtaka ved pa lielu un skaistu mežu masīvu, kas rudenī priecē ar bagātīgām ogu un sēņu ražām. Aiz Rīgas–Pleskavas autoceļa Mežtaka izvijas cauri lauksaimniecībā izmantojamām zemēm, līdz sasniedz Apes, vienas no mazākajām Latvijas pilsētām, centru, pirms tam šķērsojot bijušo Apes–Valkas šaursliežu dzelzceļa līnijas vietu.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 19 km

Ilgums: 6 – 8 h

Starts: Trapene

Finišs: Ape

Maršruta gaita: Trapene – Ādams – Ape

Ceļa segums: Galvenokārt ceļi ar grants segumu, Trapenē un Apē – asfalts

Grūtības pakāpe: Viegla

Bīstamas vietas: Uz līkumainajiem ceļiem  jāuzmanās no automašīnām. Uzmanīgi, šķērsojot Rīgas–Pleskavas autoceļu!

Der zināt! Veikali ir tikai starta un finiša punktos. Apes kafejnīcas „Krodziņš” darba laiks ir 12.00–16.00, un tas ir slēgts nedēļas nogalēs.

Vairāk informācijas