Vidzemes plānošanas reģiona rosināts, pirmo reizi kopš pirmās latviešu valodā izdotās pavārgrāmatas “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” iespiešanas 1795. gadā, ir veikts tās pilna apmēra pārveidojums latviešu valodā no vecās drukas jeb fraktūras uz jaunās ortogrāfijas formu. Pārveidojot grāmatas tekstu no fraktūras mūsdienu rakstībā, saglabāts tulkotāja K. Hardera lietotais oriģinālais izteiksmes veids. Teksta labākai uztveramībai tas pielāgots mūsdienu latviešu valodas ortogrāfijas un interpunkcijas normām. Pavārgrāmatas teksts līdz ar to ir kļuvis raitāk lasāms un saprotamāks. Savukārt mūsdienās svešie un retāk zināmie vārdi un vārdu savienojumi apkopoti pavārgrāmatas pielikumā iekļautajā vārdnīcā. Pavārgrāmata pārsteidz ar savu vērienu un apjomu – tajā atrodamas tulkotas latviešu valodā un apkopotas 414 ēdienu receptes no dažādiem tā laika pavārgrāmatu izdevumiem vācu valodā, un šeit sastopams plašs ēdienu klāsts.

Izdevums izstrādāts “Interreg Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2014. –2020. gadam” līdzfinansēta projekta “Livonijas kulinārajā mantojumā balstīta tūrisma produkta izveide un popularizēšana” (“Livonijas kulinārais ceļš”) ietvaros.
Izdevums atspoguļo izdevēja viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.
Izdevējs: Vidzemes plānošanas reģions, 2018.
Egita Proveja, “Tā pirmā pavāru grāmata, no vāces grāmatām pārtulkota” pārveidojums latviešu valodas jaunajā ortogrāfijā
Pauls Daija, “Kristofa Hardera loma Vidzemes kultūrvēsturē”
Sabīne Ozoliņa, mākslinieciskais noformējums
Izdevumā izmantoti Latvijas Nacionālās bibliotēkas un LU Akadēmiskās Misiņa bibliotēkas krājuma materiāli.
Izdevuma ilustrācijām izmantoto fotoattēlu autori: Roberts Āboltiņš, Uģis Niedre, Klāvs Vasiļevskis.
Attēlos redzamais ēdiens ir šefpavāru Ērika Dreibanta un Jāņa Ērgļa mūsdienu versija par “Tā pirmā pavāru grāmata” receptēm.
Visas tiesības aizsargātas, pārpublicēšana vai pavairošana nav atļauta bez Vidzemes plānošanas reģiona rakstiskas piekrišanas.