Mežtaka jau trešo dienu met lielu loku apkārt Emajē-Sūrso (Emajõe-Suursoo) mitrājam (ietilpst dabas liegumā Peipsivēre (Peipsiveere)). Iešanai interesantākā ir šī posma daļa starp Vanausaija (Vanaussaia) un Varnju, kur Mežtaka iet pa maziem lauku ceļiem. Pirms Varnjas tā sasniedz Peipusa ezera (Peipsi järv) krastu, kur beidzot var apjaust ezera lielumu. Tālāk no Varnjas līdz Remniku seko nedēļu ilgs gājiens gar Peipusa piekrasti un tā tuvāko apkārtni, kura laikā gājējs iepazīst Austrumigaunijas tradicionālo kultūru – sīpolu audzēšanu un zvejniecību, kulināro mantojumu, amatniecību un vecticībnieku reliģiskās tradīcijas.

Praktiskā maršruta informācija

Garums: 31 km

Ilgums: 10 – 12 h

Starts: Kavastu ciema centrs

Finišs: Varnjas ciema dzīvās vēstures muzejs

Maršruta gaita: Kavastu – Vīra (Viira) – Tehemā (Tähemaa) – Pedra (Põdra) – Kosa (Koosa) – Vanausaija – Varnja

Ceļa segums: Galvenokārt asfalts. Ceļi ar grants segumu ir starp Kavastu un Vīru un Vanausaijas – Varnjas posmā.

Grūtības pakāpe: Viegla, ja kombinē ar autobusu. Grūta, ja vienas dienas laikā visu posmu iet ar kājām.

Bīstamas vietas: Ejot gar autoceļu malu, ir jābūt uzmanīgam!

Der zināt! Vienu no posmiem – no Kavastu (vai Vīras) līdz Kosai vai no Kosas līdz Varnjai – var braukt ar autobusu, bet otru veikt kājām. Iepriekš jānoskaidro autobusu kustības saraksts: www.peatus.ee.

Vairāk informācijas