No 19. līdz 22. augustam Rīgā risinājās 41. starptautiskās Hanzas dienas. Tās pulcēja dalībniekus no vēsturiskās Hanzas savienības pilsētām Eiropā. Svētkus kuplināja arī Latvijas Hanzas pilsētas, iepazīstinot pasākuma viesus ar savu tūrisma un mazo ražotāju, amatnieku piedāvājumu.

Lielu rīdzinieku un Rīgas viesu interesi raisīja tirgotāju savienības pilsētas Straupe, Limbaži un Cēsis, kuru “vēstniecības” uz dažām dienām atradās Rīgas centrā, Esplanādē. Svētku tirgū piedalījās arī Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves un  Straupes prezentācijas teltī popularizēja interesentiem starptautisko tūrisma maršrutu “Via Hanseatica”. Telts viesi labprāt uzzināja par tūrisma ceļa tuvumā esošajiem tūrisma objektiem un populārākajām piesaistes vietām.

Pasākuma viesu vidū bija arī Hanzas dienu entuziasti, kuri ik gadus ir dodas uz Hanzas dienām un ar kuriem izveidojusies sena draudzība – tie ir pārstāvji no Hamburgas, Zalcvēdeles, Brilonas. Ciemos Straupes stendā bija Lībekas pilsētas mērs, Jaunās Hanzas savienības vadītājs Jans Lindenau un Hanzas savienības prezidija locekle Ingera Harlevi.

Hanzas pilsētu savienībā “Die Hanse” ir apvienojušās 194 pilsētas no 16 valstīm un tās mērķis ir veicināt savstarpējo sadarbību, sniedzot ieguldījumu pilsētu saimnieciskajā, sociālajā, kultūras un tūrisma attīstībā.

Nākamgad, godinot senās Hanzas savienības vērtības, starptautiskās Hanzas dienas risināsies Vācijas pilsētā Neisā.