11. un 12. aprīlī Tartu notika projekta “Via Hanseatica Plus” uzsākšanas sanāksme. Projektā, kuru finansē Igaunijas un Krievijas pārrobežu sadarbības programma, turpmākos divus gadus uzsvars tiks likts uz tūrisma maršruta paplašināšanu divos virzienos: 1) no Sanktpēterburgas (caur Narvu un Tartu) virzienā uz Rakveri un Vīlandi Igaunijā, 2) virzienā uz Viborgu un Pleskavu Krievijā.

Maršrutā tiks iekļautas senās Hanzas savienības pilsētas, kā arī daudzi interesanti, vēsturiski reģioni.

Viens no nozīmīgākajiem projekta uzdevumiem būs mārketinga aktivitātes, lai palielinātu tūristu plūsmu uz attālākām apdzīvotām vietām un paildzinātu viesu uzturēšanos šajās teritorijās. To panāks, piedāvājot “Via Hanseatica” ceļā dažādas interesantas apskates vietas. Projekta uzsākšanas sanāksmē tika saskaņots detalizēts mārketinga un rīcības plāns un grafiks, kā arī galvenais mārketinga vēstījums.

Maršruta “Via Hanseatica Plus” attīstīšanā piedalās daudzas Igaunijas, Krievijas un Latvijas organizācijas. Vadošais partneris un koordinators ir Tartu reģiona tūrisma organizācija. Projekta partneri ir Veru muzeju asociācija, Ida-Veru Uzņēmējdarbības Centrs, Ļeņingradas apgabala informācijas un tūrisma centrs, Vīborgas pašvaldība, Pleskavas pilsētas administrācija, kultūras departaments, Gačinas pilsētas Kultūras un tūrisma komiteja, Valsts uzņēmums “Mineral”. Asociētie partneri – Ziemeļigaunijas tūrisma organizācija, Pleskavas apgabala kultūras komiteja, Ļeņingradas apgabala tūrisma komiteja, Vidzemes plānošanas reģions, Sanktpēterburgas dabas un vides aizsardzības komiteja, Vidzemes tūrisma asociācija.

Projekta budžets nākamajiem diviem gadiem ir 510 068 eiro, no tiem 10% ir partneru līdzfinansējuma daļa. Projekta pieteikums tika iesniegts 2017. gada maijā, bet finansēšanas līgums starp vadošo partneri un Igaunijas Republikas Finanšu ministriju tika parakstīts 2019. gada 1. aprīlī.

Informāciju sagatavojusi: Annika Ojasāre, “Via Hanseatica Plus” mārketinga koordinatore un sabiedrisko attiecību vadītāja, Tartu reģiona tūrisma organizācija, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883.