Via Hanseatica arendamine sai alguse 2001. aastal Eestist. Tänaseks on ühinenud paljud arendusorganisatsioonid sealhulgas iga riigi töö koordineerimisel on määratud kindlad vastutajad. Lätis juhib Via Hanseatica arendamist Vidzeme Planeerimisregioon, Venemaal Leontief keskus ning Eestis Tartumaa Turism.

Läbi erinevate tegevuste ja programmide toimub turismimarsruudi pidev edasiarendamine.

 

Via Hanseatica Plus

2019. aasta aprillis algas Eesti-Vene programmi vahendite toel kaks aastat kestev suurprojekt Via Hanseatica Plus. Lisaks olemasoleva marsruudi arendamisele keskendutakse lisandväärtuse loomisele: laienetakse Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal.

 

Projektipartnerid ja kontaktid

Tartumaa Turism, juhtpartner, kontaktisik: Annika Ojasaar, annika.ojasaar@visittartu.com 

Virumaa Muuseumid

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Leningradi regiooni turismiinfokeskus

Viiburi linnavalitsus

Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond

Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee

Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral.

 

Toetavate partneritena aitavad tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Taste Hanseatica

Aastatel 2017-2020 viiakse ellu tegevusi Eesti-Läti piiriülese koostööprogrammi Interreg vahenditest. Peamiselt keskendudes toidupärandile ja -kultuurile. Loodi toidumarsruut Taste Hanseatica, mis kulgeb Jõgeva-, Tartu- ja Valga maakonnas Eestis ning Valka, Valmiera ning Siguldani Lätis. Toidumarsruudi tegevusi viiakse ellu Eesti-Läti programmi projekti Livonian Culinary Route raames.

 

Projektipartnerid ja kontaktid

Vidzeme planeerimisorganisatsioon

Tartumaa Turism

Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus

Valgamaa arenguagentuur

 

Võimalused

Kui teil tekkis huvi ja soov saada rohkem infot, kontakteeruge oma riigi esindusorganisatsiooniga.