Projekt algas 1.04.2019 ning ühe perioodi pikkuseks on 6 kuud. Esimene periood lõppes 30.09.2019.

 

Perioodi alguses viis juhtpartner (SA Tartumaa Turism) läbi riigihanke, mille tulemusena sõlmiti leping projekti üldkoordineerimiseks ja finantsjuhtimiseks. Kõik projektipartnerid määrasid projektiga tegelema asjakohase koosseisu ning lisaks määras juhtpartner ametisse turunduse üldkoordinaatori. Kokku lepiti ka riiklikud koordineerimise kohustused ja määrati vastutavad isikud. Kõik määratud isikud kuuluvad projekti töögruppi.

 

Projekti avakohtumine toimus aprillikuus Tartus, ning see hõlmas ka esimest töögrupi kohtumist. Teine töögrupi kohtumine toimus augustikuus Venemaal, Viiburis. Projektis osalevad seotud partnerid (sh Lätist) kaasati tegevustesse, et kindlustada eelnevalt teostatud arenduste jätkusuutlikkust. Üheskoos pandi paika detailne ajakava ja tegevusplaan, tagamaks kõikide eesmärgiks seatud projekti tegevuste efektiivne teostus.

 

Turundustegevused algasid nii üldise turundusplaani koostamisega. Paika pandi esialgne turunduskava marsruudi tutvustamiseks sotsiaalmeedias, lepiti kokku vastutavad isikud ja regulaarsete kajastuste vajadus. Pluss alade lisandumisega tuli uuendada ka visuaalne identiteet.

 

Via Hanseatica Plus on olnud esindatud ühel suurüritusel – Rahvusvahelistel hansapäevadel Pihkvas, mis toimus juunis 2019 ja mida külastas hinnanguliselt 100 000 inimest. Partnerid tutvustasid aktiivselt Via Hanseatica Plus’i nii eraldiseisvas stendis kui ka Tartu, Pihkva ja Vidzeme stendides. Külastajad said mängida interaktiivset mängu ning tublimad said auhinnaks Via Hanseatica Plus meenemündi.  Turismimarsruut koos pluss regioonidega oli esindatud ka Viiburi sõudefestivalil 2019. aasta septembris. Festivali külastas hinnanguliselt 5600 inimest.

 

Ettevõtjate aktiivsemaks kaasamiseks ja sh võtmeobjektide määramiseks, vaadati üle varasem koondinfo, et tagada olemasoleva infovõrgustiku jätkusuutlik kasv. Info projekti ja programmi kohta lisati partnerite veebilehtedele ja Via Hanseatica veebilehele. Reisiplaneerija laiendamine pluss aladega võetakse ette järgmistel perioodidel.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.