via hanseatica plus tootearenduskoolitus

 

Via Hanseatica on Eestit, Lätit ja Venemaad ühendav rahvusvaheline turismimarsruut, mille arendamist alustati 20 aastat tagasi. Et anda marsruudile lisandväärtust, täiendati marsruuti pluss-aladega.

 

Projekti jooksul keskenduti tegevustes Peterburist (Narva ja Tartu kaudu) Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal. Marsruuti lisandusid paljud huvipakkuvad ajaloolised piirkonnad ning turismiatraktsioonid. Projekti põhiliseks fookuseks oli Via Hanseatica turundamine ning ühe tegevusena uuendati veebilehel ja reisiplaneerijas olev info. Uuest Via Hanseatica Plus marsruudi virtuaalsest reisiplaneerijast leiab nii turismiobjektid kui ka vaatamisväärsused ning temaatilised teekonnad kultuurihuvilistele, loodusesõpradele, peredele ja toidugurmaanidele.

 

Taotlus esitati Eesti-Vene piiriülese koostöö programmile 2017. aasta mais ning tegevused algasid 1. aprillil 2019. Koostööpartneritena lõid kaasa Virumaa Muuseumid, Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Leningradi regiooni turismiinfokeskus, Viiburi linnavalitsus, Pihkva linnavalitsuse piiriülese koostöö ja turismiosakond, Gatchina regiooni kultuuri- ja turismikomitee ning Peterburi linna ja regiooni esindajana riiklik ettevõte Mineral. Toetavate partneritena aitasid tegevuste elluviimisel SA Põhja-Eesti Turism, Pihkva regiooni kultuurikomisjon, Leningradi oblasti turismikomitee, Vidzeme Planeerimisregioon, Vidzeme Turismiassotsiatsioon ning Peterburi linna keskkonna, looduskaitse ja ökoloogilise ohutusega tegelev komitee.

 

Tartu linna turundusjuht Helen Kalberg peab peamiseks Via Hanseatica Plus projekti väärtuseks rahvusvahelist koostööd. “Projekt on võimaldanud partneritel üksteist paremini tundma õppida ja koostöösuhted on selle tõttu oluliselt arenenud. See annab lootust, et piiriülese koostööna on tulevikuski võimalik väga suuri asju teha,” sõnas Kalberg.

 

Via Hanseatica turismimarsruuti aitavad Eestis edaspidi hoida ja arendada Lõuna-Eesti ja Ida-Viru turismiklastrid. Lätis vastutab Via Hanseatica eest Vidzeme Planeerimisregioon ning Venemaal Pihkva ja Leningradi regiooni partnerid.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

 

Projekti eelarve oli kokku 510 068 eurot, millest programmipoolne rahastus  459 061.2 eurot.

 

Lisainfo: www.viahanseatica.info, Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com.