Via Hanseatica Plus projekti raames toimus  10.-11. märts tootearenduskoolitus turismiettevõtjatele.

 

via hanseatica plus tootearenduskoolitus

 

Mäetaguse Mõisas toimunud kahepäevasel tootearenduskoolitusel said osalejad ülevaate Via Hanseatica turismimarsruudist ja VH Plus projektist, õppisid kasutama  erinevaid tööriistu oma olemasolevate toodete analüüsimiseks ja uute toodete arendamiseks ning ülevaate tootearenduse hetketrendidest.  Ettevõtjad lahkusid koolituselt praktilise töövihikuga, mille abil edaspidi plaanitavaid tootearendusi analüüsida. Oluline osa koolitusest oli ka erinevate piirkondade ettevõtjate lõimumisel. Koolitusel vahetati aktiivselt kontakte ning leiti mitmeid edasisi koostöövõimalusi.

Koolitusel osales kokku 28 turismiettevõtjat Ida-Viru, Jõgeva, Tartu, Võru ja Põlva maakonnast. Koolitajaks oli oma ala professionaal Heleri Rande ettevõttest HRande Consulting.

Lisainfo koolituse kohta: Kristina Ernits, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, kristina.ernits@ivek.ee.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

 

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com

Selle väljaande sisu eest vastutavad ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ja SA IVEK ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Tutvu projektiga lähemalt ning loe kõiki projektiga seonduvaid uudiseid.