Projekti Via Hanseatica Plus raames otsisid turismiettevõtjad lahendusi koos sotsiaalmeedia konsultandi Jaan Kruusmaaga.

 

 

Kahel koolituspäeval jäid kõlama mitmed küsimused. Millest alustada? Millised on sotsiaalmeedia reeglid ja aspektid, millele peaks igal juhul mõtlema? Millised on erinevate sotsiaalmeedia kanalite  ja Interneti võimalused? Kuidas jõuda oma täpsema sihtgrupini?

Esimene sotsiaalmeedia koolitus toimus Voorel ning praktilisi näpunäiteid said Ida- ja Lääne-Virumaa ning Jõgevamaa turismiettevõtjad. Teine sotsiaalmeedia koolitus toimus Elvas Tartu-, Võru-, Põlva- ja Valgamaa turismiettevõtjatele.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Tutvu projektiga lähemalt ning loe kõiki projektiga seonduvaid uudiseid.