Via Hanseatica Plus projekti raames korraldame turismiettevõtjatele 10.-11. märts Ida-Virumaal tootearenduskoolituse.

 

 

Osalema on oodatud kõik Via Hanseatica ja selle pluss-alade hakkajad turismiettevõtjad. Koolitaja on Heleri Rande.  Koolitus on kahepäevane ja osalejatele tasuta. Esialgse kava ja info leiate registreerumisvormist. Kuna teema on väga päevakohane, on ka kohtade arv koolitusele piiratud (37).  Võimalusel valime osalema eri maakondade ettevõtjaid võrdselt. Kuigi koolitus on tasuta, soos kohale tulemata jätmise ning sellest teavitamata jätmise korral, peab registreeruja katma korraldajale kõik  kulud.

Pane end kirja hiljemalt 4. märtsiks SIIN.

Koolitusele saajatega võetakse ühendust ja kinnitatakse osalemine ja toimumiskoht hiljemalt 06.03.2020.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Tutvu projektiga lähemalt ning loe kõiki projektiga seonduvaid uudiseid.