Metsa matkaraja üks kõige maalilisemaid lõike kulgeb läbi Līgatne paberivabriku ajaloolise töölisküla, möödub Spriņģi paljandist, tiirutab mööda Skaļupe matkarada ja mütoloogilist rada, põikab läbi ühest Nõukogude aja kõige salajasemast kohast – suurest maa-alusest punkrist ‒ siinpool raudset eesriiet ning suundub edasi Roči looduskaitsealale, ületab Amata jõe (selles lõigus on Amata kõige ilusam ja paljandirohkem) ning jõuab lõpuks välja Zvārte paljandini. Järgmiseks kulgeb metsa matkarada Amata oru kõrgetel kallastel ning suundub mööda ajaloolist Cēsise–Riia “maanteed” (praegu väike külavahetee, mille ääres on vanad teetähised) Rakšisse, tõuseb üles Vāļukalni mägedele ja Ozolkalnsi. Gauja jõe kaldaid pidi edasi suundudes kohtub metsa matkarada Cīrulīši loodusradadega. Päeva teekond lõpeb Gauja tänaval, kuid matkajad võivad kõndida rada mööda edasi Cēsisesse (2,8 km), veeta seal öö ning jätkata sealt järgmisel päeval teekonda.

Praktiline info

Pikkus: 26 km

Kestus: 8‒10 h

Alguspunkt: Līgatne turismiinfopunkt

Lõpp-punkt: Gauja tn Cēsises Gauja jõe silla lähedal.

Rajamarsruut: Līgatne (Brīvības tn – Gauja tn) – Skaļupe rada – Skaļupes – Ķūķu paljand – Amata geoloogiarada – Zvārte paljand – V329 maantee (kuni Krustkalnini) – Rakši – Meijermuiža – Cīrulīši loodusrajad – Cēsis (Gauja tn)

Teekate: peamiselt metsateed ja väikesed külavaheteed, metsateed, kruusateed. Līgatnes kõvakattega teed ja kõnniteed.

Raskusaste:  Raske / (kui teha ühe päevaga)

Võimalikud ohud: Gauja ja Amata ürgorgudes võivad mõned rajalõigud vihmaga, kevadel ja talvel olla libedad. Ole Amata kallastel ettevaatlik! Gauja jões ujumine võib olla ohtlik!

Pea meeles! Roči metsakaitseala on külalistele suletud.

Valikud: selle päeva teekonna võib jagada kahele päevale. Esimesel päeval jätka matka Zvārte paljandi juurest Amata matkaraja kaudu Kārļisse (u 10 km, järgi oranži märgistust puudel, kokku u 25 km). Teisel päeval kõnni Kārļist Krustkalnisse (3,3 km), seejärel suundu Cēsisesse kulgevale Rakši teele (kokku u 11 km) just nagu põhirada.

Loe rohkem