Üks metsa matkaraja kõige omapärasemaid lõike Põhja-Eestis. Hea ilmaga saab matkata Põhja-Eesti paekalda all oleval rannikumadalikul, seejärel ronib rada Valaste ja Saka külades klindipealsele, kust avanevad imelised vaated Soome lahele. Saka-Ontika-Toila lõigus ulatub paekalda kõrgus 55 meetrini. Kui ilm on selge, näeb pangapealselt 50 km kaugusel asuvaid Suurt ja Väikest Tütarsaart, mis kuuluvad Venemaale.

Praktiline info

Pikkus: 21 km

Kestus: 10‒14 h

Alguspunkt: Toila SPA Hotell

Lõpp-punkt: Saka mõis

Rajamarsruut: Toila‒Martsa‒Valaste‒Ontika‒Saka

Teekate: Toilas asfalttee, mujal kitsas, kivine ja raske rannikurada.

Raskusaste: Raske

Takistused: paekalda all on kohati rusukalded ja mudavoolud, mis koos tiheda taimestikuga teevad liikumise raskeks.

Võimalikud ohud: paekalda ääre peal ja serva all on ohtlik, sest see võib variseda, eriti kevadiste ja sügiseste sadude perioodil.

Pea meeles! See lõik on raske. Ehkki distants pole väga pikk, arvesta, et selle läbimine võtab 2-3 korda rohkem aega kui teised metsa matkaraja lõigud. Tugevate põhja-, loode- ja kirdetuultega võib paekalda-alune rannikuriba olla kohati üle ujutatud ja seega kõndimiseks ebasobiv. Isegi kui ilm on hea, võiks selle lõigu jaotada kaheks osaks, veetes öö Valastes. Tasakaalu aitavad hoida kõrgemad jalanõud ja kõndimiskepid. Arvesta, et 50 m kõrguselt paekaldalt alla ja üles pääseb ainult üksikutes kohtades: Martsa küla lähedal (järsk nõlv), Valastel (trepid) ja Sakal (trepid). Trepid on järsud. Paekalda jalamil puuduvad teenusepakkujad.

Valikud: kui meri on tormine ja lained liiga suured, matka piki paekaldal olevat Toila-Ontika-Saka teed või sõida see osa bussiga.

Loe rohkem