Marsruudi kirjeldus

via hanseatica plus tootearenduskoolitus

 

Via Hanseatica reisiplaneerijas on võimalik luua personaalseid teekondi, neid salvestada ning hiljem läbida. Filtrite abil on võimalik kaardile kuvada otsitavat kategooriat (majutus, toitlustus, loodus, kultuur jne) või kui objekti nimi on teada, otsida see sõnaotsinguga kiirelt üles. Filtrite alt leiab ka eeldefineeritud marsruudid, mille objekte saab lisada ka enda personaalsesse teekonda. Head avastamist ning peatse kohtumiseni Via Hanseatical!

 

Reisiplaneerija uuendati Via Hanseatica Plus projekti tegevusena

 

Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi projekt Via Hanseatica Plus keskendub Peterburist Riiga suunduva turismimarsruudi laiendamisele Rakvere ja Viljandi suunas Eestis ning Viiburi ja Pihkva suunas Venemaal.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu. Projektitaotlus esitati programmile 2017. aasta mais ning rahastusleping juhtpartneri ja Rahandusministeeriumi vahel sõlmiti 1. aprillil 2019.

 

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

Open route planner

Partnerlus