Tartumaa Turism paigaldab Lõuna-Eestisse 16 uut kultuuriviita.

 

 

Teile tundub, et olete liiga vähe tähistatud ja võiks olla rohkem silmapaisev? Just nüüd on õige aeg ühendust võtta!

Via Hanseatica ettevõtjate hulka loeme kõiki tegusaid ja aktiivseid Tartu-, Jõgeva ja Valgamaa turismiettevõtjaid. Lisaks oleme välja valinud igast Via Hanseatica pluss-maakonnast 10 populaarset turismiobjekti. Pluss alad Lõuna-Eestis on Põlva-, Võru- ja Viljandimaa.

Anna oma viidasoovist teada annika.ojasaar@visittartu.com.

 

Lisaks Tartumaa Turismile paigaldavad enda piirkonnas uusi viitu ka Virumaa Muuseumid ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Tutvu projektiga lähemalt ning loe kõiki projektiga seonduvaid uudiseid.