21.-22. jaanuaril toimus Venemaal Via Hanseatica Plus kohtumine, kus osales ligikaudu 40 turismiettevõtjat Eestist, Lätist ja Venemaalt.

 

 

Üheskoos tutvuti Gatšina vaatamisväärsustega, loodi uusi koostöökontakte, saadi osa projektitegevuste plaanist ja Via Hanseatica parimatest praktikatest Venemaal.

 

Via Hanseatica marsruudi edasine arendus sisaldab järgmisi tegevusi:

veebilehe www.viahanseatica.info ja reisiplaneerija uuendamine;

turundustegevused: artiklid, kampaaniad, messid, sotsiaalmeedia tegevused, FAM-reisid;

koostöövõrgustiku tugevdamine ja koolitamine, sh õppereisid;

marsruudi/objektide viidastamine.

 

Gatšinas toimunud seminaril osalesid Eestist lisaks projektimeeskonnale Põltsamaa muuseum & loss, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Maanteemuuseum, Eesti Kaevandusmuuseum, Seto Talumuuseum, Jääaja Keskus ja Aqva Spa esindajad.

 

Via Hanseatica Plus projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm.

Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärk on edendada piiriülest koostööd Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahel, et soodustada sotsiaalmajanduslikku arengut mõlemal pool ühist piiri. Programmi koduleht on www.estoniarussia.eu.

Projekti kogueelarve kahe aasta peale on 510 068 eurot, millest omaosalusena kaetakse partnerite poolt 10%. Programmipoolne rahastus on kokku 459061.2 eurot.

 

Lisainfo: Annika Ojasaar, SA Tartumaa Turism, annika.ojasaar@visittartu.com, +372 5886 7883

Selle väljaande sisu eest vastutab ainuisikuliselt SA Tartumaa Turism ning selles kajastatu ei peegelda mingil juhul Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020, programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohti.

 

Tutvu projektiga lähemalt ning loe kõiki projektiga seonduvaid uudiseid.